Naujausi įrašai

Arūnas Bubnys. Romų tautinės mažumos genocidas Antrojo pasaulinio karo metaisDr. Arūno Bubnio, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktoriaus, pranešimas „Romų tautinės mažumos genocidas Antrojo pasaulinio karo metais“, skaitytas Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės seminare „Romų tautinės mažumos istorija: nuo atsiradimo Europoje iki XX amžiaus genocido“.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 8 d., Jašiūnai, Šalčininkų r.
Filmavo Rasa Jančiauskaitė, montavo Živilė Gapšienė

Albertas Lakštauskas. Vilniaus miesto mokyklų vadovų stiprinimasAlberto Lakštausko, Vilniaus mero patarėjo, pranešimas „Vilniaus miesto mokyklų vadovų stiprinimas“, skaitytas diskusijoje su savivaldybių atstovais apie švietimo įstaigų vadovų rezervą.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 19 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Gražvydas Kazakevičius. Švietimo įstaigų vadovų rezervas: vizija ir realybėLR švietimo ir mokslo viceministro Gražvydo Kazakevičiaus pranešimas „Švietimo įstaigų vadovų rezervas: vizija ir realybė“, skaitytas diskusijoje su savivaldybių atstovais apie švietimo įstaigų vadovų rezervą.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 19 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Daiva Šulcienė. Mokymo(si) pagalbos teikimas Klaipėdos Simono Dacho progimnazijojeDaivos Šulcienės, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, pranešimas „Mokinių mokymosi poreikių tenkinimas, mokymo(si) pagalbos teikimas Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje“, skaitytas viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 7 d., Klaipėda.
Filmavo Donata Šablinienė, montavo Živilė Gapšienė.

Arvydas Girdzijauskas. Mokinių mokymosi poreikių tenkinimas Klaipėdos Vydūno gimnazijojeKlaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus Arvydo Girdzijausko pranešimas „Mokinių mokymosi poreikių tenkinimas Klaipėdos Vydūno gimnazijoje“, skaitytas viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 7 d., Klaipėda.
Filmavo Donata Šablinienė, montavo Živilė Gapšienė.

Giedrius Vaidelis. Sveikinimo žodis vasaros kursuose „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis sveikina mokytojus, susirinkusius į vasaros kursus „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 15 d. Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

Jūratė Šidlauskienė. Ugdymo plano galimybės tenkinant mokinių mokymosi poreikiusVilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos direktorės Jūratės Adrijos Šidlauskienės pranešimas „Ugdymo plano galimybės tenkinant mokinių mokymosi poreikius“, skaitytas viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 31 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Andreas Schleicher. Sveikinimo žodis kūrybinėse dirbtuvėse „Mokykla 2030“Kūrybinėse dirbtuvėse „Mokykla 2030“ į susirinkusius dalyvius kreipėsi Andreas Schleicher, EBPO Švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius, specialusis patarėjas švietimo politikai, EBPO Švietimo ir įgūdžių direktorato direktorius, specialusis patarėjas švietimo politikai. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija renginio metu pristatė keturias kryptis, svarbias ugdant šiuolaikišką jauną žmogų: atnaujinti bendrąsias ugdymo programas bei mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą, peržiūrėti mokymo priemones ir taikomas ugdymo formas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m.gegužės 28 d. Vilnius .

Informatika pradiniame ugdyme. Naujoves kuriame draugeReportažas apie UPC projektą „Informatika pradiniame ugdyme“.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 13 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

Krizė mokykloje: Rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Krizė mokykloje: Rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Roma Vida Pivorienė, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė; Jurgita Nemanienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė; Marius Strička, Valstybinio psichikos sveikatos centro Savižudybių prevencijos biuro vedėjas; Sigita Kemerienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus vadovė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 31 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Pagalba vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pagalba vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingai – pagalbos galimybės švietimo ir ugdymo įstaigose“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Aurelija Čepulytė, Valstybinio psichikos sveikatos centro Priklausomybės ligų skyriaus vedėja; Nijolė Goštautaitė Midttun; VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“ direktorė, Anastasija Kaminskienė; Respublikinio priklausomybės ligų centro Vaikų ir jaunimo reabilitacijos skyriaus psichologė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 30 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Rita Rėkuvienė. Ugdymo plano galimybės mokymosi pagalbai teiktiVilniaus Jeruzalės progimnazijos direktoriaus pavaduotojos Ritos Rėkuvienės pranešimas „Ugdymo plano galimybės mokymosi pagalbai teikti“, skaitytas viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“ Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 31 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikamsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Inga Nekrošienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro ESF projekto „Aukštesniųjų gebėjimų mokinių atpažinimo ir ugdymo kokybės plėtra“ vadovė; Nida Poderienė, ESF projekto „Aukštesniųjų gebėjimų mokinių atpažinimo ir ugdymo kokybės plėtra“ ekspertė; dr. Daiva Bigelienė, ESF projekto „Aukštesniųjų gebėjimų mokinių atpažinimo ir ugdymo kokybės plėtra“ ekspertė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 23 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Lietuvos gyventojų padėtis pokariu: rezistencija, trėmimai, emigracija, išeivijaUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos-pamokos „Lietuva okupacijos išvakarėse, Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu “ (4 dalis) vaizdo įrašas. Pamoką vedė dr. Mindaugas Tamošaitis, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvos istorijos katedros docentas. Pamoką moderavo Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė. Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 22 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Lietuva geopolitiniuose verpetuoseUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuva geopolitiniuose verpetuose“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Deividas Šlekys, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas; Ginta Orintienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 22 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Gražvydas Kazakevičius: „Ugdymo turinys kuriamas kiekvieną dieną“LR švietimo ir mokslo viceministro Gražvydo Kazakevičiaus pranešimas „Ugdymo turinio pokyčiai“, skaitytas viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 31 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir vykdymas (2018)Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir vykdymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Teresė Blaževičienė, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotoja; dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; dr. Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė; Raimundas Lenartavičius, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų techninio ir technologinio aptarnavimo skyriaus vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Kaip pasirinkti prevencinę programą?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip pasirinkti prevencinę programą?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rasa Adomavičienė, Vilniaus „Vyturio“ pradinės mokyklos Ugdymo skyriaus vedėja; Kristina Ignatavičienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė; Dalia Skučienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Sandra Valantiejienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinė pedagogė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 17 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Pokalbis su Cristina Berry (JAV). Mokytojo veikla ir vertinimas (Teacher Performance and Evaluation)LR švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vedėjos Vilmos Bačkiūtės pokalbis su JAV vyriausybės programos „English language fellow“ stipendininke Cristina Berry apie mokytojo veiklą ir vertinimą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Cristina Berry yra pradinio ugdymo mokytoja iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Ji taip pat turi anglų kaip užsienio kalbos mokytojos patirties: anglų kalbos ji mokė Čikagos priemiesčio mokyklose, be ankstyvojo ugdymo, mokė anglų kalbos ir suaugusiuosius – vizituojančius dėstytojus Niujorko Kolumbijos universitete, taip pat dirbo Kinijoje su anglų kalbos mokytojais. Ji yra įgijusi magistro laipsnį ir anglų kaip užsienio kalbos mokytojo kvalifikaciją. Lietuvoje Cristina dalyvauja JAV ambasados mainų programoje, dirba Švietimo ir mokslo ministerijoje asistente. Jos veikla apima anglų kalbos mokytojų kompetencijų tobulinimo sritį, tad ji glaudžiai bendradarbiauja su LAKMA.

Cristina Berry is a primary school teacher from the U.S. She has thirteen years of experience teaching English as a second language in public schools near Chicago. In addition to teaching young learners, Cristina has taught English to visiting scholars at Columbia University in the city of New York and has trained English teachers in Beijing, China. Cristina holds a master's degree in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) and is currently an English Language Fellow in Lithuania. She works closely with LAKMA and provides training to teachers throughout the country as a participant of an exchange program through the U.S. State Department’s Bureau of Educational and Cultural Affairs.

Vertimas į lietuvių kalbą rengiamas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 10 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Kaunas – laikinoji muzikos sostinėUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaunas – laikinoji muzikos sostinė“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Birutė Landsbergytė, muzikologė, Kauno Juozo Naujalio ir Kauno 1-osios muzikos mokyklų mokytoja metodininkė; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 16 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Lietuvos šimtmetis: sportas ir sportininkaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvos šimtmetis: sportas ir sportininkai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Daina Gudzinevičiūtė, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė; Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 14 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Lietuvos dailės modernėjimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvos dailės modernėjimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo prof. dr. Giedrė Jankevičiūtė, Vilniaus dailės akademijos profesorė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyriausioji mokslinė bendradarbė; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 11 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Kraštovaizdžio tyrimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kraštovaizdžio tyrimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Ingrida Nausėdienė, Vilniaus Prano Mašioto pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja; Rytas Šalna, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 8 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Kaip ir ką kalbėti apie nacionalinį saugumą su mokiniais?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip ir ką kalbėti apie nacionalinį saugumą su mokiniais?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Mindaugas Nefas, Lietuvos edukologijos universiteto Pasaulio istorijos katedros lektorius; Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 3 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Kūno kultūros pamoka su olimpiete maratonininke Vaida ŽūsinaiteUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kūno kultūros pamoka su olimpiete maratonininke Vaida Žūsinaite“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vaida Žūsinaitė, daugkartinė Lietuvos čempionė, olimpietė, ir Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 2 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus.

Lina Balėnaitė. Ar gali gerėti Lietuvos mokinių pasiekimai?Linos Balėnaitės, Valstybės kontrolės Visuomenės gerovės audito departamento direktoriaus pavaduotojos, pranešimas „Ar gali gerėti Lietuvos mokinių pasiekimai?", skaitytas seminare-pasitarime su savivaldybių švietimo padalinių vadovais „Geros mokyklos koncepcija – rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo gairės. Vadyba ir lyderystė“.
LR švietimo ir mokslo ministerija.
2017 m. gruodžio 14 d., Alanta.
Parengė Asta Morkūnienė, Živilė Gapšienė.

Vaikų saugumas vandenyje ir prie vandens. Ką gali mokytojai?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Vaikų saugumas vandenyje ir prie vandens. Ką gali mokytojai?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vaida Mockevičienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro Sveikatingumo skyriaus vadovė; Žana Skridlienė, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, neformaliojo švietimo mokytoja, baseino trenerė; Ona Vaščenkienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 26 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Kaip pagerinti matematikos mokymą(si)? Nacionalinio egzaminų centro 2018 metų rekomendacijosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip pagerinti matematikos mokymą(si)? Nacionalinio egzaminų centro 2018 metų rekomendacijos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Algis Kavaliauskas, Nacionalinio egzaminų centro Matematikos brandos egzamino vertinimo komisijos pirmininkas; Albina Vilimienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gegužės 3 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Birželio sukilimas, Lietuvos žydų tragedija ir sovietų įvykdytos masinės represijos

Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos-pamokos „Lietuva okupacijos išvakarėse, Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu “ (3 dalis) vaizdo įrašas. Pamoką vedė dr. Mindaugas Tamošaitis, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvos istorijos katedros docentas. Pamoką moderavo Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Per tiesioginę transliaciją buvo rodomos vaizdo įrašas. Norėdami susidaryti išsamų vykusios transliacijos vaizdą, žiūrėkite vaizdo įrašą. 

Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 24 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Reportažas iš regioninės švietimo parodos „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“Reportažas iš regioninės švietimo parodos „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.
2018 m. gegužės 3 d., Alytus.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

Tarpininkavimo (mediacijos) metodo taikymo galimybės mokyklojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Tarpininkavimo (mediacijos) metodo taikymo galimybės mokykloje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Asta Dilytė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė; Sandra Valantiejienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinė pedagogė; Zigmas Giedrimas, VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“, direktorius; Auksė Petruškevičiūtė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė; Areta Skukauskienė, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos socialinė pedagogė, Klaipėdos miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 19 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Gabių mokinių ugdymas. Tarptautinės olimpiadosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Gabių mokinių ugdymas. Tarptautinės olimpiados“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas; Marytė Skakauskienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo turinio skyriaus vyriausioji specialistė; Aida Šimelionienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro psichologė; dr. Gediminas Beresnevičius, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus vedėjas; Rytas Šalna, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 18 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Mūsų vėliavos: Lietuvos valstybės vėliavos ir ženklai

Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mūsų vėliavos: Lietuvos valstybės vėliavos ir ženklai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vida Kaunienė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Edukacijos skyriaus edukacijos koordinatorė; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 16 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Mokytojo TV interviu su Arminu Varanausku. Ugdymo turinio kaitaLR švietimo ir mokslo ministro patarėjas Arminas Varanauskas atsako į klausimus apie ugdymo turinio kaitą.
Parengė Alena Gerasimava.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 24 d., Vilnius

Etiketo mokymo(si) projektas „Ką mena senoliai“Mokytojos Vilhelminos Urbonienės inicijuota kryptinga veikla, padedanti Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos mokiniams mokytis etiketo bei integruotai dailės ir rusų kalbos gebėjimų, įsisąmoninti ir taikyti žinias apie etninę kultūrą. Mokiniai susidomėjo projekto tema, jiems aiškus tikslas, uždaviniai, pagrindinė idėja – projektas skirtas Lietuvos 100-čiui paminėti.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 24 d. Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

Lietuvos okupacija ir aneksija 1940 metaisUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos-pamokos „Lietuva okupacijos išvakarėse, Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu “ (2 dalis) vaizdo įrašas. Pamoką vedė dr. Mindaugas Tamošaitis, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvos istorijos katedros docentas. Pamoką moderavo Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Per tiesioginę transliaciją buvo rodomas vaizdo įrašas. Norėdami susidaryti išsamų vykusios transliacijos vaizdą, žiūrėkite vaizdo įrašą:
„Stalino saulės parvežimas“. 1940 rugpjūtis.

Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 17 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Lietuvos nepriklausomybės sutemos 1938–1940 metaisUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos-pamokos „Lietuva okupacijos išvakarėse, Antrojo pasaulinio karo metais ir pokariu “ (1 dalis) vaizdo įrašas. Pamoką vedė dr. Mindaugas Tamošaitis, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvos istorijos katedros docentas. Pamoką moderavo Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Per tiesioginę transliaciją buvo rodomos vaizdo įrašų ištraukos. Norėdami susidaryti išsamų vykusios transliacijos vaizdą, žiūrėkite vaizdo įrašų ištraukas:

Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 12 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Kuriame visos dienos mokyklą LietuvojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kuriame visos dienos mokyklą Lietuvoje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Asta Dilytė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo pagalbos skyriaus vyresnioji specialistė; Edita Norvaišienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Specialiosios pedagogikos skyriaus vadovė; Aivaras Kunigonis, Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui; Jurgita Nemanienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 13 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Tautos dvasios giesmė – himnasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Tautos dvasios giesmė – himnas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Virginija Apanavičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos katedros lektorė; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 11 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Eglė Bridikienė. Mokausi ir mokau sėkmeiEglės Bridikienės paskaita „Mokausi ir mokau sėkmei“. Britų tarybos ir Ugdymo plėtotės centro mokymo programos „Mokome sėkmei“ apžvalga ir pasidalijimas patirtimi.
2018 m. balandžio 15 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

Vaiko brandumas mokyklaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Vaiko brandumas mokyklai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Katažyna Labanienė, Vilniaus psichologinės pedagoginės tarnybos psichologė; Jolanta Baikštienė, Vilniaus lopšelio darželio „Žemyna“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė; Vaida Burbaitė, Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo pedagogė; Vaida Stupurienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus psichologė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 5 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Mokymosi aplinka ViLLE – matematiniam ir informatiniam mąstymui ugdytiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokymosi aplinka ViLLE – matematiniam ir informatiniam mąstymui ugdyti“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Valentina Dagienė, Vilniaus universiteto profesorė; Mikko-Jussi Laakso, ViLLE iniciatorius ir kūrėjas, Turku universiteto (Suomija) profesorius; Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centro direktorius.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. balandžio 3 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Interneto svetainė „nerukysiu.lt“ – kuo gali būti naudinga pedagogams?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Interneto svetainė „nerukysiu.lt“ – kuo gali būti naudinga pedagogams?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vaiva Mačienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė; Nijolė Goštautaitė Midttun, VšĮ „Psichikos sveikatos iniciatyva“ direktorė; Veronika Lakis-Mičienė, Paramos vaikams centro psichologė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Modernėjimo ženklai mūsų senelių ir prosenelių LietuvojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Modernėjimo ženklai mūsų senelių ir prosenelių Lietuvoje“ vaizdo įrašas. Tai trečioji transliacijų ciklo „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, laida. Transliacijoje dalyvavo dr. Norbertas Černiauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Dokumentinis filmas „Mes esame autoriai“Dokumentinis filmas „Mes esame autoriai“
Filmo trukmė 32 min. 57 s.
Prodiuserė
Asociacija LATGA

Scenarijaus autorius ir režisierius
Eimantas Belickas

Operatoriai
Valdas Jarutis
Tomas Ramanauskas
Julius Žalnierukynas

Garso režisieriai
Aivaras Žydelis
Jeroslavas Bobrovas

Šis filmas – projekto „PIN dienos mokyklose: LATGA autorių pamokos jaunajai kartai apie intelektinę nuosavybę“, kurį iš dalies finansavo Kultūros ministerija pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą, dalis.

Filme panaudoti šie muzikos kūriniai:

„Summerland“ „Acid Rain“
Žodžiai Giedrės Kilčiauskienės, muzika G.Kilčiauskienės, Dalios Balčiūnaitės, Agnės Petkutės ir Linos Jakubauskaitės
Videomedžiaga Algio Petriko

Giedrės „Nieks nepasikeis“
Ž. Giedrės Kilčiauskienės; m. G.Kilčiauskienės, aranžuotė Dariaus Rudžio, Andrej Polevikov,
Juliaus Valančausko, Pauliaus Volkovo ir Mindaugo Vadoklio

„Colours of Bubbles“ – „Wall of Death“
M. ir ž. Julijaus Aleksovo
© „Colours of Bubbles“ / M.P.3, 2017
℗ M.P.3, 2017

„Colours of Bubbles“ – „Rusty Trombone“
M. ir ž. Julijaus Aleksovo
Vaizdo klipo autoriai:
Operatoriai – Matas Vainauskas, Laurynas Mataitis, Laurynas Valkiūnas, Karolis Labutis, Domantas Kancleris ir Kamil Chusnutdinov
Montažo režisierius Karolis Labutis
© „Colours of Bubbles“ / M.P.3, 2017
℗ M.P.3, 2017

Lino Adomaičio „Pavydžiu sau“
M. Lino Adomaičio, ž. Tomo Ivanausko

„L+“ „Lauko vidury“
M. ir ž. Lino Adomaičio
Vaizdo klipo režisierius ir scenarijaus autorius L.Adomaitis

Vytauto V. Landsbergio „Kai pavargęs aš gulėsiu“
M. ir ž. Vytauto V. Landsbergio

„The Roop“ „Hello“
Ž. Vaidoto Valiukevičiaus, m. V.Valiukevičiaus, Roberto Baranausko, Vainiaus Šimukėno ir Manto Banišausko.
Vaizdo klipo režisierius V.Valiukevičius
Operatoriai: Evaldas Valaitis ir Dovydas Šablauskis
(c) „Musica Publica“


Filme panaudotos šių filmų ištraukos:

„Kaip mes žaidėme revoliuciją“
Režisierė Giedrė Žickytė
Scenarijaus autorius
Operatoriai Audrius Kemežys ir Eitvydas Doškus

„I‘m not from here“

Režisierės Giedrė Žickytė ir Maite Alberdi
Scenarijaus autorės Giedrė Žickytė ir Maite Alberdi

„Streikas“
Režisierius ir scenarijaus autorius Romualdas Zabarauskas
Operatorius Ville Piippo
Dailininkas Denisas Kolomyckis

Apie filmą „Mes esame autoriai“

Asociacija LATGA pristato filmą „Mes esame autoriai“. Filme užfiksuotos praėjusių metų balandį vykusių edukacinių renginių akimirkos, kai į savo buvusias mokyklas grįžę žinomi šalies autoriai moksleivius skatino gerbti intelektinę nuosavybę, rekomendavo naudotis legaliomis kūrinių talpinimo platformomis.
Šis dokumentinis filmas vainikuoja projektą „PIN dienos mokyklose: LATGA autorių pamokos jaunajai kartai apie intelektinę nuosavybę“, kurį iš dalies finansavo Kultūros ministerija pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programą. Balandžio 18-27 d. vykusių renginių ciklas skirtas pažymėti Pasaulinę intelektinės nuosavybės (PIN) dieną, kuri švenčiama balandžio 26 d.
Projekto ambasadoriais tapę žinomi šalies autoriai, lydimi Asociacijos LATGA specialistų, keliavo į savo buvusias mokyklas, kad jaunajai kartai per savo asmenines patirtis papasakotų apie žalą, kurią patiria dėl piratavimo, o taip pat paskatintų naudotis legaliomis muzikos ir filmų svetainėmis.
„Atgavę nepriklausomybę esame priversti daug ko išmokti. Turime išmokti ir tai, kad esame valstybė, kurioje nevagiama, kurioje laikomasi kažkokių susitarimų, kurioje gerbiamos kito žmogaus teisės, pažiūros, tai, ką jis daro. Sovietiniais laikais viskas buvo paprasta. Netgi buvo mada vogti iš tos valstybės, kuri okupavo Lietuvą. Jeigu kolūkyje kažkokių detalių, pieno ar dešrų galėjai prisivogti, tai intelektualinė nuosavybė irgi buvo dešrų lygio. <...> Atgavus nepriklausomybę, mes, autoriai, pagaliau supratome, kad turime teises ir galime reikalauti, kad nevogtų iš mūsų be skaičiaus, kad atsirastų bent kažkokios ribos...“, – dokumentiniame filme savo buvusios mokyklos – A.Vienuolio progimnazijos – auklėtiniams pasakoja vienas projekto dalyvių, filmų režisierius, rašytojas, muzikos autorius Vytautas V. Landsbergis.
Kauno J.Naujalio muzikos gimnazijoje viešėjęs muzikos autorius ir atlikėjas Linas Adomaitis prisiminė, kaip pačios karjeros pradžioje, dar grupės „L+“ laikais, piratai gamindavo kasetes, paskui – kompaktines plokšteles, vėliau piratavimas persikėlė į internetą. „Jūs patys esate kūrėjai, žinote, kiek įdedate į savo kūrinius sveikatos. Juk tikrai nėra malonu, kai jūsų kūrinį pasisavina ar jums nepageidaujamais būdais eksploatuoja“, – moksleiviams kalbėjo jis.
„Kiekvienas pradedame nuo savęs. Aš irgi ne šventa esu, kalbėdama su jumis tuo pačiu gydau save. O jūs esate šalies dabartis ir ateitis“, – Vilniaus M.Biržiškos gimnazijos moksleiviams kalbėjo muzikos autorė ir atlikėja Giedrė Kilčiauskienė.
„Kažkiek viskas keičiasi į gera, įrašų pardavimai geresni nei praėjusiais metais ar užpernai, atsirado daugybė legalių platformų“, – filme kalba jaunimo pamėgtos grupės „Colours of Bubbles“ lyderis ir dainų autorius Julijus Aleksovas, balandį lankęsis Šiaulių Didždvario gimnazijoje, kurioje anksčiau mokėsi.
„Kuo toliau, tuo labiau Lietuvoje daugėja galimybių nepiratauti ir žiūrėti filmus legaliai“, – pastebi jaunos kartos režisierius Romas Zabarauskas, Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazijos moksleiviams atskleidęs daugybę legalių filmų žiūrėjimo būdų, kuriuos būdamas jų amžiaus išmėgino ir pats.
„Manau, reikia laiko ir metų, kad pasikeistų ir ateitų suvokimas, kad tai (piratavimas) vis dėlto yra vagystė“, – filme reziumuoja žinoma režisierė Giedrė Žickytė-Bajarūnienė, Vilniaus Salomėjos Nėries mokyklos mokiniams papasakojusi ne vieną skaudų pavyzdį, kai jos filmai atsidūrė piratinėse svetainėse.
Projekte taip pat dalyvavo muzikos autorius Markas Palubenka, edukacinę pamoką vedęs Vilniaus Pilaitės gimnazijoje. Vilniaus J.Vienožinskio dailės mokykloje apie autorių teises su mokiniais kalbėjosi dailininkas Jonas Vaitekūnas, Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijoje su vyresniųjų klasių mokiniais bendravo dramaturgas, poetas ir muzikos autorius Gintaras Grajauskas, Kauno r. Ugnės Karvelis gimnazijos viešėjo buvęs šios mokyklos auklėtinis, grupės „The Roop“ lyderis Vaidotas Valiukevičius, kurio su bendraminčiais parašyta daina „Hello“ tapo pagrindiniu filmo garso takelio akcentu. Autoriams vesti pamokas padėjo Asociacijos LATGA Teisės skyriaus vadovas Paulius Sartatavičius bei Vizualinių menų poskyrio vadovė Gabrielė Naprušienė.
Įdomu tai, kad filmo režisieriaus ir scenaristo pareigos buvo patikėtos žinomam muzikantui, multiinstrumentalistui Eimantui Belickui, kuris taip pat garsėja kaip vaidybinių filmų montažo režisierius, dokumentinių filmų bei reklamų režisierius. Beje, šiuo metu filmuojamas jo režisuojamas vaidybinis-dokumentinis filmas apie Juozą Tumą Vaižgantą. „Man tai buvo labai vertinga patirtis, nes ir pats daug sužinojau apie autorių teises bei radau atsakymų į man pačiam kylančius klausimus. Užduotis nebuvo lengva: turėjom labai daug vaizdo medžiagos iš susitikimų, o norėjosi sukurti ne tik edukacinį, bet ir žiūrovui patrauklų filmą. Man regis, mums tai pavyko“, – sakė jis.
„Kūrinių vagystės Lietuvoje, deja, vis dar nelaikomos nusikaltimu. Visuomenėje įsivyravęs požiūris, kad žiūrėti filmus ar klausytis muzikos piratinėse svetainėse yra „nieko tokio“. Daugelis mano, kad nieko bloga yra ir skaityti neteisėtai į internetą patalpintas elektronines knygas ar naudoti dailės kūrinius bei fotografijas neturint jų autorių leidimo. Taigi nenuostabu, kad pasaulyje garsėjame kaip kūrinių vagys ir užimame „prizines“ vietas labiausiai pirataujančių šalių topuose. Tai neigiamai veikia mūsų šalies kūrybinį potencialą, nes daugelis autorių yra priversti griebtis kitų veiklų, kad galėtų gyventi padoriai. Kad pagaliau išeitumėme iš šio užburto rato, neužtenka su piratais kovoti teismuose, būtina skatinti pagarbą intelektinei nuosavybei. Tai ir yra pagrindinis šių pamokų ir jas įamžinusio dokumentinio filmo tikslas. Labai dėkoju visiems projekte dalyvavusiems autoriams bei šalies mokykloms, kurios atvėrė mums savo klasių duris“, – sako projekto sumanytoja, Asociacijos LATGA viešųjų ryšių specialistė Jurgita Kviliūnaitė.
Pasak jos, projektas bus tęsiamas ir šiais metais – net 15 žinomų autorių balandį ir gegužę grįš savo mokyklas, kad jaunajai kartai pravestų pamokas apie intelektinę nuosavybę. Kaip ir pernai, taip ir šiemet pamokų metu moksleiviams autoriai pristatys savo kūrybą, taip pat bus rengiamos viktorinos, kuriose jie galės laimėti prizus.

Dėkojame

Visoms projekte dalyvavusioms mokykloms, jų vadovams, mokytojams ir moksleiviams

„LRT Kultūra“

Dienraščių „Klaipėda“ ir „Kauno diena“ leidėjai bei portalo diena.lt valdytojai UAB „Dienamedia“

„Šiaulių televizijai“

„Šiaulių naujienoms“

Filme panaudotos fotografų Mildos Juknevičiūtės, Vytauto Liaudanskio ir Vilmanto Raupelio nuotraukos

Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai pradinėje mokykloje?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai pradinėje mokykloje?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Stasė Ustilaitė, LEU Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros docentė; Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 27 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Brandos darbo pristatymas ir vertinimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Brandos darbo pristatymas ir vertinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 28 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelio pristatymas

Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokytojų etatinio darbo užmokesčio modelio pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Arminas Varanauskas, LR švietimo ir mokslo ministrės patarėjas; Aidas Aldakauskas, LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius. Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 28 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Jurgita Petrauskienė. Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelisLR švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės pranešimas „Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistemos modelis“.
LR švietimo ir mokslo ministerija.
2018 m. kovo 22 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

Eglė Steponėnienė. Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą? Taikomojo elgesio analizė


Eglės Steponėnienės, VšĮ „Sėkmingi vaikai“ programų direktorės, pranešimas „Taikomojo elgesio analizė“.
Konsultacijų ciklas „Ką žinome apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 28 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.