Naujausi įrašai

Oficialioji statistika. Valstybės ekonominio ir socialinio gyvenimo pažinimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Oficialioji statistika. Valstybės ekonominio ir socialinio gyvenimo pažinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas; Jana Vanagė, Lietuvos statistikos departamento Statistinės informacijos platinimo skyriaus Regioninės statistikos ir statistinių rodiklių registro poskyrio vyriausioji specialistė; Laima Grižaitė, Lietuvos statistikos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo pavaduotoja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 15 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Ugdymas tyrinėjant. Pažink savo miestą!Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Ugdymas tyrinėjant. Pažink savo miestą!“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus specialistė; Gintė Marija Gylytė, VšĮ „Gatvės gyvos“ edukatorė, gidė; Gina Justina Raibužytė, VšĮ „Gatvės gyvos“ edukatorė, gidė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 14 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Mokyklos bibliotekininko vaidmuo ugdymo turinio kaitos konteksteUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklos bibliotekininko vaidmuo ugdymo turinio kaitos kontekste“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Daina Juškauskienė, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos direktorė; Jolanta Čibirkienė, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos vedėja; Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 6 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies atlikčių vertinimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies atlikčių vertinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Irena Katauskienė, Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos Anglų kalbos testavimo skyriaus vyr. specialistė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 5 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Kokie namų darbai mums buvo užduoti prieš 100 metų?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kokie namų darbai mums buvo užduoti prieš 100 metų?“ vaizdo įrašas. Tai antroji transliacijų ciklo „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, laida. Transliacijoje dalyvavo dr. Norbertas Černiauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“
Tauta be valstybės: lietuvių politinės minties kelias į Vasario 16-ąją
Kokie namų darbai mums buvo užduoti prieš 100 metų?


Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 2 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Interneto ištekliai STEAM ugdymui: turinys ir įsivertinimas „Go-Lab“ platformojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Interneto ištekliai STEAM ugdymui: turinys ir įsivertinimas „Go-Lab“ platformoje““ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo doc. dr. Romualda Lazauskaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto mokslo ir plėtros prodekanė; Rigonda Skorulskienė, Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė; Alvida Lozdienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. vasario 23 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Zigmas Zinkevičius. Gyvenimo tikslas – lietuvių kalbos istorijaPokalbis su Lietuvos kalbininku, baltistu, dialektologu, Vilniaus universiteto prof. Zigmu Zinkevičiumi.
2013 m. birželio 7 d., Vilnius.

Edita Sederavičiūtė. Vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklosUgdymo plėtotės centro Ugdymo turinio kokybės užtikrinimo skyriaus vedėja Edita Sederevičiūtė pasakoja, koks vadovėlio kelias nuo leidyklos iki mokyklos. Prieš vadovėliui patenkant į mokinių rankas jis nueina ilgą kelią nuo leidyklos iki mokyklos. Pirmiausia leidykla inicijuoja vadovėlio rengimą. Parengtas vadovėlio projektas teikiamas Ugdymo plėtotės centro pasitelktiems vertintojams. Tik sulaukus jų įvertinimo ir pataisius pagal pateiktus siūlymus, vadovėlis gali būti leidžiamas ir siūlomas mokykloms įsigyti. Mokyklos bendruomenė pati sprendžia, kokias mokymo priemones įsigyti, todėl svarbu, kad svarstant vadovėlių įsigijimo klausimą aktyviai dalyvautų ir tėvai, priklausantys mokykloje veikiančiai savivaldai. Juk vadovėlis yra perkamas ne vieneriems metams, o gali būti naudojamas ir daugiau metų. Taigi mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba, priima sprendimus, kiek ir kokių vadovėlių įsigyti.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. vasario 7 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

Gražvydas Kazakevičius. Vadovų kadencijos: galimybė keisti ar keistis?Gražydo Kazakevičiaus, LR švietimo ir mokslo viceministro pranešimas „Vadovų kadencijos: galimybė keisti ar keistis?", skaitytas seminare-pasitarime su savivaldybių švietimo padalinių vadovais „Geros mokyklos koncepcija – rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo gairės. Vadyba ir lyderystė“.
LR švietimo ir mokslo ministerija.
2017 m. gruodžio 14 d., Alanta.
Filmavo Asta Morkūnienė, montavo Živilė Gapšienė.

Leidinio „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Leidinio „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“ pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja; dr. Dalia Survutaitė, Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Edukologijos ir filosofijos katedros profesorė; Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė, kuruojanti išorės vertintoja; Loreta Vainauskienė, Kaišiadorių r. Kruonio gimnazijos mokytoja, įsivertinimo konsultantė.

Leidinys „Gera mokykla: nuo geros prie geresnės“

Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. vasario 22 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Perkeliamųjų (bendrųjų) gebėjimų vertinimas, 2020Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Perkeliamųjų (bendrųjų) gebėjimų vertinimas, 2020“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas; Virginija Navickienė, projekto „Perkeliamųjų (bendrųjų) gebėjimų vertinimas, 2020“ metodininkė; Egidijus Čeponis projekto „Perkeliamųjų (bendrųjų) gebėjimų vertinimas, 2020“ vadovas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. vasario 13 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Mąstau, todėl nesiunčiu – kaip mokytojai gali padėti mokiniams išvengti sekstingo spąstų?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mąstau, todėl nesiunčiu – kaip mokytojai gali padėti mokiniams išvengti sekstingo spąstų?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Ieva Daniūnaitė, Paramos vaikams centro psichologė, programos „Vaikystė be smurto“ vadovė; Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus specialistė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. vasario 1 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Kaip įdomiai mokyti apie ES?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip įdomiai mokyti apie ES?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Ieva Namavičiūtė, „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė; Kristina Belikova, „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė; Aistė Bertulytė-Žikevičienė, LR užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento atstovė; Mantas Jakimavičius, LR užsienio reikalų ministerijos Rytų kaimynystės politikos departamento atstovas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. vasario 12 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Tauta be valstybės: lietuvių politinės minties kelias į Vasario 16-ąjąUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Tauta be valstybės: lietuvių politinės minties kelias į Vasario 16-ąją“ vaizdo įrašas. Tai įvadinė transliacijų ciklo „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, laida. Transliacijoje dalyvavo dr. Algimantas Kasparavičius, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“
Tauta be valstybės: lietuvių politinės minties kelias į Vasario 16-ąją
Kokie namų darbai mums buvo užduoti prieš 100 metų?


Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. vasario 15 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Brandos darbo rengimo veiklos (sausis–vasaris)Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Brandos darbo rengimo veiklos (sausis–vasaris)“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė. Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. vasario 7 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

STEM varžybos FLL Jr. pradinių klasių moksleiviamsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „STEM varžybos FLL Jr. pradinių klasių moksleiviams“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Artūras Gaulia, VšĮ „Robotikos akademija“ regionų plėtros vadovas; Indrė Vaičiulienė, VšĮ „Robotikos akademija“ marketingo vadovė; Albina Vilimienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio poskyrio vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 29 d., Vilnius.

Ankstyvosios intervencijos programa – kaip pakviesti?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Ankstyvosios intervencijos programa – kaip pakviesti?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Simona Bieliūnė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė; Renata Šarkanė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė; Erika Jokšaitė, Vilniaus jėzuitų gimnazijos socialinė pedagogė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 25 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Ričardas Ališauskas. EBPO rekomendacijos LietuvaiRičardo Ališausko, LR švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo, pranešimas „EBPO rekomendacijos Lietuvai", skaitytas seminare-pasitarime su savivaldybių švietimo padalinių vadovais „Geros mokyklos koncepcija – rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo gairės. Vadyba ir lyderystė“.
LR švietimo ir mokslo ministerija.
2017 m. gruodžio 14 d., Alanta.
Parengė Asta Morkūnienė, Živilė Gapšienė.

Projekto „Pažink valstybę“ rezultatų pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Projekto „Pažink valstybę“ rezultatų pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas; Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 22 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir vykdymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir vykdymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė; Teresė Blaževičienė, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotoja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 23 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

STEAM veiklų integracija formaliajame ir neformaliajame ugdyme„Saulės” privačios gimnazijos seminaras „STEAM veiklų integracija formaliajame ir neformaliajame ugdyme“ (Pradinis ugdymas). Seminare dalyvavo Lietuvos pradinio ugdymo programas vykdančių įstaigų direktoriai, pavaduotojai ir mokytojai, integruojantys STEAM veiklas į ugdymo procesą. Taip pat svečių teisėmis dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės atstovė Švietimo, kultūros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyriaus specialistė Loreta Lisauskienė ir UPC Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio atstovės: metodininkė Aušra Gutauskaitė, metodininkė Ona Vaščenkienė. Seminaro tikslas - supažindinti seminaro dalyvius su galima pradinio ugdymo tarpdalykine integracija, padedančia mokiniams atskleisti įvairialypį pasaulio vaizdą.
„Saulės” privati gimnazija.
2017 m. spalio 30 d., Vilnius.

Kam reikalingi piliečių mokami mokesčiai?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kam reikalingi piliečių mokami mokesčiai?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Kristina Čelkė, VMI Mokesčių informacijos departamento Konsultavimo organizavimo ir analizės skyriaus vedėja, prof. Gintautas Valickas, Vilniaus universiteto Bendrosios psichologijos katedros vedėjas, Albina Vilimienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio poskyrio vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 18 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Lietuvos Reformacijos pamokosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvos Reformacijos pamokos. Tada ir dabar“ vaizdo įrašas. Tai apibendrinamoji Reformacijos metams skirto transliacijų ciklo pamoka. Pamoką veda dr. Deimantas Karvelis, Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto docentas. Moderuoja Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Reformacijos metams skirto transliacijų ciklo pamokos:
Reformacija Europoje. Judėjimo priežastys, paplitimas ir istorinė reikšmė
Reformacija Lietuvoje. Asmenybės, tekstai ir vertybės
Reformacija ir knyga: Martyno Mažvydo Katekizmas
Istorijos tyrimas ir interpretavimas: Reformacija ir Biblijos vertimai
Lietuvos Reformacijos pamokos

Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 8 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotysUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotys“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 16 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

TALIS 2018 – mokymo ir mokymosi tyrimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „TALIS 2018 – mokymo ir mokymosi tyrimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Eglė Melnikė, Nacionalinio egzaminų centro Mokinių pasiekimų tyrimų ir analizės skyriaus metodininkė.
TALIS
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 8 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Žinių radijo laidų ciklas „Tėvystės įkvėpimai“.
Auginant vaikus, tėvams kylantys klausimai nesibaigia. Kiekvienas atsakymas gimdo naujus klausimus, kiekviena diena – naujus iššūkius. Laimė auginti ir augti šalia pinasi su atsakomybe, baime suklysti, nusivylimu ir naujais atradimais. Laidoje „Tėvystės įkvėpimai” kalba tėčiai, mamos ir specialistai. Dalinasi, kad padrąsintų ir nuramintų. Kad praplėstų tėvų akiratį. Suteiktų jiems žinių ir įkvėptų pasitikėjimo savimi.

Žinių radijo laidų ciklas „Tėvystės įkvėpimai“.
Vedėja Kristina Savickytė-Damanskienė.

Žinių radijo laidų ciklas „Rytdienos karta“
Šiandienos vaikai ateityje dirbs darbus, kurie dar neegzistuoja, naudosis technologijomis, kurios dar nėra sukurtos. Šiame sparčiai besikeičiančiame pasaulyje mokykloms tenka nelengva užduotis – paruošti vaikus rytojui. Kaip tai padaryti?

Žinių radijo laidų ciklas „Rytdienos karta“.
Vedėja Gintarė Petkevičienė.

Kokią visuomenę norime turėti: mąstančią ar paklusnią?Žinių radijo laidoje „Nesuklaidinami“ diskutuoja Aurimas Perednis bei VU Komunikacijos fakulteto dėstytoja ir Žurnalistikos centro vadovė dr. Džina Donauskaitė ir Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.
Žinių radijas.
2017 m. gruodžio 27 d., Vilnius.

Prekybos žmonėmis prevencijos ir pagalbos aukoms organizavimas Klaipėdos miesto savivaldybėjeVaizdo įraše analizuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės patirtis, kaip sutelktos nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės administracijos ir teisėsaugos pastangos prisideda prie prekybos žmonėmis prevencijos ir gerina pagalbos aukoms teikimą. Analizuojama tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtis ir pateikiami siūlymai, kaip kitos savivaldybės galėtų šia patirtimi pasinaudoti. Ypatingas dėmesys skiriamas švietimo įstaigų vaidmeniui vykdant prevenciją, atpažįstant aukas ir padedant joms žengti pirmąjį žingsnį link išėjimo iš sunkios padėties. Pašnekovės: Audronė Liesytė (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja); Dalia Puidokienė (psichoterapeutė, VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras įkūrėja).

LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 11 d., Klaipėda.
Filmavo, montavo Paulius Stankevičius.

Aurelijus Katkevičius. Mokykla XXI a. – apskritasis stalas ar tribūna?Aurelijaus Katkevičiaus pranešimas „Mokykla XXI a. – apskritasis stalas ar tribūna?“ skaitytas NEKONFERENCIJOJE ŠVIETIMO TEMA „Reikia drąsos padaryti mokyklą geresne...“ Paroda „Mokykla 2017“.
2017 m. lapkričio 24 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

Norbertas Černiauskas. Kaip gyvensime kitą šimtmetį: (ne)išsipildę 1918–1940 m. Lietuvos ateities planai ir vizijos2018 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizavo metų paskaitą. Paskaitos tema „Kaip gyvensime kitą šimtmetį: (ne)išsipildę 1918–1940 m. Lietuvos ateities planai ir vizijos“. Paskaitą skaito dr. Norbertas Černiauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas, XX a. 1-osios pusės Lietuvos sociokultūrinės istorijos tyrinėtojas. Paskaitoje aptariama nemažai retai diskutuojamų istorijos ir ateities aspektų: kodėl svarbu galvoti apie ateitį? Ar lietuviai yra vizionieriška tauta? Kaip gyventume, jei būtų išsipildę 1918–1940 m. Lietuvos ateities planai ir pavienės vizijos? Kas yra garsiausi šimtmečio Lietuvos vizionieriai?

Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. sausio 3 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

Mindaugas Kvietkauskas. Metų paskaita lituanistui „Lietuvių avangardas: valia ir vėjas“2017 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizavo tradicinį renginį „Metų paskaita – lituanistui“.Metų paskaitą „Lietuvių avangardas: valia ir vėjas“ skaitė literatūrologas, eseistas ir poetas doc. dr. Mindaugas Kvietkauskas.
2017 m. gruodžio 28 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

Rūta Latinytė. Mokyklos įvaizdis – kaip jį kuriame mes patys?Rūtos Latinytės pranešimas „Mokyklos įvaizdis – kaip jį kuriame mes patys?“ skaitytas NEKONFERENCIJOJE ŠVIETIMO TEMA „Reikia drąsos padaryti mokyklą geresne...“
Paroda „Mokykla 2017“.
2017 m. lapkričio 24 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

Vasaros kino stovyklos filmas „Apie Vieversį“„Dominyko atostogos“ – kūrybinės stovyklos vaikams ir paaugliams.
Vasaros kino stovyklos filmas. 2017 m.

Metodinės veiklos organizavimas, pasitelkiant tikslingai suburtas ugdymo tobulinimo komandasNijolės Mažeikienės, Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotojos pranešimas „Metodinės veiklos organizavimas, pasitelkiant tikslingai suburtas ugdymo tobulinimo komandas“, skaitytas Savivaldybių ir mokyklų erdvėje.

Mokykloje pritaikėme ES projekto „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)” patirtį. Norime pasidalyti, kad mokykloje, kurioje nedaug mokinių ir klasių komplektų, metodinės veiklos organizavimas, pasitelkiant ugdymo tobulinimo komandas, gali būti veiksmingas. Ugdymo komanda – tai nedidelė veikli mokytojų grupė, suburta savanoriškumo ir „gerų akių” principu, kurios veikla orientuota į mokyklos veiklos tobulinimo sritis. Kaip tai vyksta? Mokytojai pasirenka administracijos pasiūlytas 3–5 ugdymo komandas, kuriose turi daugiausia patirties arba norėtų patobulinti savo kompetenciją. Ugdymo komanda yra daug lankstesnė, didina pasitenkinimą darbu ir motyvuoja, teikia grįžtamąjį ryšį metodinei grupei, palengvina naujų narių integraciją į mokytojų bendruomenę. Tereikia susitarti dėl ugdymo tobulinimo komandų veiklos sistemingumo, apibrėžti metodinių grupių ir ugdymo tobulinimo komandų koreliacinius ryšius, reglamentuoti veiklos planavimą, dėl veiklos veiksmingumo pasikonsultuoti su tai jau išbandžiusia mokykla.
Paroda „Mokykla 2017“.

LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, UAB „Litexpo“.
2017 m. lapkričio 24–25 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Tarpukario Lietuva ir partizaninis karasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Tarpukario Lietuva ir partizaninis karas“ vaizdo įrašas.Tai penktoji ciklo „Lietuvos istorijos CV – ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai“ transliacija, kurios metu detaliau aptarėme labiausiai išryškėjusius Lietuvos istorijos probleminius klausimus, nagrinėjant tarpukario Lietuvą ir partizaninį karą. Transliacijoje dalyvavo dr. Norbertas Černiauskas , Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto lektorius; dr. Vytautas Jokubauskas, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas; Karolis Zikaras, Lietuvos kariuomenės kanceliarijos, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Planavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.

Kitos ciklo dalys:
Lietuvos istorijos CV. Ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai? (1 dalis)
Lietuvos istorijos probleminiai klausimai iki Liublino unijos (2 dalis)
Lietuvos istorija nuo Liublino unijos iki XVIII a. pabaigos (3 dalis)
Lietuvos valstybė pasaulio pokyčių aplinkoje XIX–XX a. pr. (4 dalis)

Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 12 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Vasaros kino stovyklos filmas „Brolis“„Dominyko atostogos“ – kūrybinės stovyklos vaikams ir paaugliams.
Vasaros kino stovyklos filmas. 2017 m.

Vasaros kino stovyklos filmas „Atsitiktinė kulka“„Dominyko atostogos“ – kūrybinės stovyklos vaikams ir paaugliams.
Vasaros kino stovyklos filmas. 2017 m.

Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė. Mokytojo įvaizdis visuomenėje. Kaip mes prie jo prisidedame?nterviu su doc. dr. Živile Sederevičiūte-Pačiauskiene, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto dekane apie mokytojo įvaizdžio kūrimą viešinant mokytojų ir mokyklos bendruomenės veiklas.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 18 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

Jaunimo pilietiškumo, socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Jaunimo pilietiškumo, socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Donatas Jankauskas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Komunikacijos skyriaus patarėjas; Olga Važnevičienė, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Komunikacijos skyriaus vyr. specialistė; Indrė Rauleckienė, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukacinės kompetencijos centro direktorė; Albina Vilimienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja.

Projekto nuoroda

Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 13 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijosLietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su VšĮ „Dokumedija“, kvietė dalyvauti iniciatyvoje „Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijos“. Įvertinus Jūsų pateiktas paraiškas, buvo atrinkta 12 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, kurių bendruomenėms po vieną paskaitą (3 akad. val. trukmės) skaitė žurnalistinį darbą dirbantys asmenys iš šiuolaikinių medijų agentūros „Nanook“.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 18 d., Vilnius

Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo prof. dr. Jolanta Urbanovič, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo fakulteto prodekanė; Evaldas Bakonis, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėjas; Laima Paurienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 7 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Šiaulių rajono savivaldybės patirtis tobulinant mokyklų veiklą po išorės vertinimoVaizdo įraše pristatoma Šiaulių r. savivaldybės patirtis tobulinant mokyklų veiklą po išorės vertinimo. Įžvalgomis dalijasi Judita Šertvytienė, Šiaulių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja; Raimondas Galkus, Šiaulių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; Alma Sirienė, Šiaulių r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė; Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja; Vida Kamenskienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė; Daiva Daujotienė, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui; Laima Lukšaitė, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Vaidas Bacys, Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius.
Muzika: Blue Dot Session. Lord Weasel.(CC BY-NC 4.0).
Šiaulių r. savivaldybė, 2017 m. lapkričio 20 d., Šiauliai.
Ugdymo plėtotės centras. Parengė Živilė Gapšienė.

Informatikos turinio kūrimas ir išbandymas pradinėse klasėse. Kaip mums sekasi?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Informatikos turinio kūrimas ir išbandymas pradinėse klasėse. Kaip mums sekasi?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Valentina Dagienė, Vilniaus universiteto profesorė; Lina Vinikienė, Vilniaus universiteto doktorantė; Lina Venskutė, Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos direktorė; Albina Zdanevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. gruodžio 5 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Mokyklos bendruomenė: kodėl ir kaip tėvams verta įsitraukti?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklos bendruomenė: kodėl ir kaip tėvams verta įsitraukti?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rasa Ginčaitė-Nenartovičienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė; Vaidas Bacys, Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius; Jurgita Girdvainienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus vedėja. Transliaciją moderavo Vida Kamenskienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Brandos darbo tarpiniai įvertinimaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Brandos darbo tarpiniai įvertinimai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 30 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

Vaidas Bacys. Ar per dešimt metų Lietuvoje švietimas tapo labiau prieinamas?Vaido Bacio, Aukštelkės mokyklos daugiafunkcio centro direktoriaus, pranešimas „Švietimas – ne paslauga! Nejau bijom tai pripažinti?“ skaitytas NEKONFERENCIJOJE ŠVIETIMO TEMA „Reikia drąsos padaryti mokyklą geresne...“
Paroda „Mokykla 2017“.
2017 m. lapkričio 24 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

Aurimas M. Juozaitis. Švietimas – ne paslauga! Nejau bijom tai pripažinti?Dr. Aurimo M. Juozaičio pranešimas „Švietimas – ne paslauga! Nejau bijom tai pripažinti?“ skaitytas NEKONFERENCIJOJE ŠVIETIMO TEMA „Reikia drąsos padaryti mokyklą geresne...“
Paroda „Mokykla 2017“.
2017 m. lapkričio 24 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

Abiturientų metų darbų tradicija Vilniaus Valdorfo mokyklojeVaizdo įraše pristatoma Vilniaus Valdorfo mokyklos abiturientų metų darbų tradicija, dalijamasi mokyklos gerąja patirtimi, džiaugsmais ir iššūkiais organizuojant ir vykdant metų darbų proceso ir rezultatų veiklas, aptariami metų darbų pristatymai, tėvų įsitraukimo formos.

Įžvalgomis dalijasi Vykintas Šlapikas, Vilniaus Valdorfo mokyklos technologijų mokytojas, abiturientų metų darbų grupės koordinatorius; Audrius Driukas, Vilniaus Valdorfo mokyklos chemijos mokytojas, abiturientų metų darbų vadovas; Eglė Pečiulytė, Vilniaus Valdorfo mokyklos vokiečių kalbos mokytoja, abiturientų metų darbų vadovė, Vitalija Meilūnė, Vilniaus Valdorfo mokyklos anglų kalbos mokytoja, abiturientų metų darbų vadovė; Elžbieta Banytė, Vilniaus Valdorfo mokyklos lietuvių k. ir literatūros mokytoja, abiturientų metų darbų vadovė; mokiniai: Milda Pankaitė, Rokas Pijus Misiūnas, Joris Žiburkus, Saulius Kairaitis, Luka Pipiraitė, Dalia Viliūnaitė, Marta Kazlauskytė.

Muzika: Circus Marcus. Les accouplements répétitifs CC BY-NC 3.0.
Vilniaus Valdorfo mokykla, 2017 m. spalio 23–25 d., Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Živilė Gapšienė.

Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo poreikiai ir galimybėsInterviu su Isabella O`Donovan, ISADD Australija vykdančiąja programų vadove.
Ugdymo plėtotės centras.
2017 m. lapkričio 27 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.