Naujausi įrašai

Emocinio kognityvinio koučingo metodas „Vesk savo vaiką į sėkmę“ ir jo taikymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Emocinio kognityvinio koučingo metodas „Vesk savo vaiką į sėkmę“ ir jo taikymas tėvų ir pedagogų bendravimo su vaikais praktikoje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Teresa Aidukienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Pedagogų veiklos skyriaus vyriausioji specialistė; Rytis Šiautkulis, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro socialinis pedagogas; Inga Dunčienė, 09.2.2-ESFA-V-707-02-0001 projekto „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“, kurį pavesta įgyvendinti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui, vadovė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 27 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Pagarbos kitoniškumui ugdymas pradinėse klasėseUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pagarbos kitoniškumui ugdymas pradinėse klasėse“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Vilma Gabrieliūtė, edukologė, mokymų vedėja, VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ vadovė; Akvilė Giniotaitė, VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“ advokatavimo lytiškumo ugdymui koordinatorė, VU edukologijos mokslų doktorantė; Dominykas Kriauza, Karalienės Mortos mokyklos pradinių klasių mokytojas; Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 4 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Informatika keliauja į Lietuvos pradines klasesUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Informatika keliauja į Lietuvos pradines klases“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Albina Zdanevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė; Margarita Olechnovičienė, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Jovita Jokubaitienė, Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos pradinių klasių ir informacinių technologijų mokytoja.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 28 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

2019 m. užsienio k. valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo aktualijosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2019 metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo aktualijos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Irena Katauskienė, Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos Individualiojo rengimo skyriaus Anglų kalbos testavimo poskyrio vyr. specialistė; Raimundas Lenartavičius, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų techninio ir technologinio aptarnavimo skyriaus vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. balandžio 2 d., Vilnius.

Pedagogo skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo tobulinimo galimybėsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Pedagogo skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo tobulinimo galimybės“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Alvida Lozdienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė; Albina Zdanevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. Pristatyta Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (Joint Research Centre) parengtą pedagogų skaitmeninės kompetencijos sistema (angl. Digital Competence Framework for Educators, DigCompEdu), išversta į lietuvių kalbą, ir šios kompetencijos įsivertinimo atviras įrankis, kuris skirtas visų lygių pedagogams, nuo priešmokyklinio ugdymo iki profesinio mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 25 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai paauglystėje?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai paauglystėje?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo med. dr. Robertas Adomaitis, gydytojas urologas; Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė; dr. Stasė Ustilaitė, VDU Švietimo akademijos Mokytojų rengimo instituto docentė; Albinas Lazauskas, Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 21 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Biblioterapijos metodo taikymas mokyklos bibliotekojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Biblioterapijos metodo taikymas mokyklos bibliotekoje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Dalia Balčytytė, Lietuvos aklųjų bibliotekos IIC vadovė ir Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos pirmininkė; Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. kovo 14 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Sukilimas be šautuvų. Susitikimas su prof. Vytautu LandsbergiuProf. Vytauto Landsbergio susitikimas su Vilniaus Žirmūnų ir Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijų mokiniais.

„Lietuvos likimas XIX amžiuje – tai nuolatiniai, pasikartojantys sukilimai, paprastai išvien su Lenkija, prieš kaimynines imperijas, sudraskiusias ir pasidalijusias jų valstybę, XVI–XVIII a. Abiejų Tautų Respubliką. Narsiausi ir kruviniausi sukilimai vyko prieš carinę Rusiją (1831 m., 1863 m.). XX a. imperijoms žlugus per Didįjį karą, Lietuva atkūrė savo valstybę, kurią vėl užgrobė naujoji sovietinė Rusija per Antrąjį pasaulinį karą. Ir vėl sukilimai (1941 m.), ginkluotasis pasipriešinimas okupacijai ir sovietizacijai (1944–1954 m.), dvasinis pasipriešinimas, atvedęs į taikų valstybės atkūrimą 1990 m. Apie šį be šautuvų laimintį sukilimą – mūsų pokalbis“ – sako prof. Vytautas Landsbergis.

Ugdymo plėtotės centras.
2019 m . kovo 8 d., Vilnius.

Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo ugdymo mokyklojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Antikorupcinio ugdymo galimybės bendrojo ugdymo mokykloje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jurgita Razmytė, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus viršininkė; Benas Aldakauskas, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyresnysis specialistas; Šarūnas Gerulaitis, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus l. e. p. vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m.kovo 5 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Organizaciniai klausimai, rengiant brandos darbąUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Organizaciniai klausimai, rengiant brandos darbą“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė; Romas Darafėjus, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos biologijos mokytojas ekspertas; Augustinas Stasiūnas, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos abiturientas; Margarita Purlienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė, Nacionalinio egzaminų centro projekto metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. vasario 25 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Working with cultural diversity in a classroom: benefits for the school communityDarbo su kultūrine įvairove ypatumai ir nauda mokyklos bendruomenei. Interviu su dr. Susan Barfield, JAV edukologe, Montanos valstijos universiteto profesore, Fulbraito stipendininke. Dr. Susan Barfield yra JAV Montanos universiteto profesorė emeritė, turinti milžinišką edukacinio darbo su įvairiomis kultūrinėmis grupėmis patirtį visame pasaulyje. Dr. Barfield yra dirbusi daugiau nei 40 šalių, jos akademinio domėjimosi sritis – etninių mažumų kultūrų išsaugojimas, jas integruojant į daugumos kultūrą, pasitelkiant švietimą ir įtraukųjį ugdymą, taip pat dvikalbis ir daugiakalbis ugdymas. Dr. Barfield inicijavo kelis Montanos valstijos finansuotus projektus, skirtus padidinti Amerikos čiabuvių indėnų mokytojų skaičių Montanos valstijos mokyklose. Taip pat ji įgyvendino edukacinius projektus Mapuche, Aymara ir Rapa Nui indėnų gentyse Čilėje, nuo 1990 m. yra dvikalbių anglų ir ispanų, prancūzų, arabų, vokiečių, japonų ir kinų ugdymo programų vertintoja JAV. Šiuo metu Dr. Barfield įgyvendina edukacinį tęstinį projektą tarp Čilės indėnų, finansuojamą National Geographic Society. Už savo veiklą mokslininkė yra gavusi Benedict J. Surwill viso gyvenimo pasiekimų apdovanojimą. Kaip Fulbraito stipendininkė Susan Barfield įgyvendino edukacinį projektą, skirtą romų integracijai Slovakijoje. Į Lietuvą atvyko Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto kvietimu, gavusi Fulbraito stipendiją trikalbei romų-lietuvių-anglų knygai vaikams bei metodinei priemonei, kaip šią knygą panaudoti pamokose, parengti.
Kalbina Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Vilniaus kolegija, Ugdymo plėtotės centras. 2018 m. spalio 15 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Working with cultural diversity in a classroom: benefits for the school community. Interview with Dr Susan Barfield, professor emerita of education at Montana State University-Billings, who had spent more than two decades working with minority groups, including indigenous communities in her home state of Montana, the Mapuche people of Chile, and the Roma community in the Slovak Republic. Dr Barfield brought her expertise to Lithuania as part of a six-week project with the Fulbright Specialist Program (a U.S. Department of State-funded exchange administered by World Learning).
Interviewer Rasa Janciauskaite, Methodologist of School Performance Development Division of Education Development Centre.
University of Applied Sciences of Vilnius, Education Development Center.
Vilnius, 15th of October, 2018.

Kaip ugdyti medijų raštingumą ir stiprinti nacionalinį saugumą? Mokomosios medžiagos pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip ugdyti medijų raštingumą ir stiprinti nacionalinį saugumą? Mokomosios medžiagos pristatymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Daiva Penkauskienė, Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė; Salomėja Bitlieriūtė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. sausio 8 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Projektas „Pažink valstybę“. Kaip ugdyti pilietiškumą?Projekto „Pažink valstybę“ organizatorių ir mokyklas kuravusių ekspertų samprotavimai, kas yra valstybė, jų požiūriai į pilietiškumo ugdymą Lietuvoje bei pristatomos projekto dalyvių ir organizatorių patirtys. Dvejus metus vykusiame projekte dalyvavo 157 mokyklos. Kiekviena projekte dalyvavusi komanda išsikėlė sau aktualią problemą, lankėsi savo rajono viešojo sektoriaus ir nacionalinėse institucijose, kur kartu su ekspertais ieškojo problemos sprendimo būdų. Projektą vykdė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras drauge su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais.
Ugdymo plėtotės centras.
2019 m. sausio 15 d., Vilnius.

Išeivijos kultūrinis gyvenimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Išeivijos kultūrinis gyvenimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Elena Bradūnaitė-Aglinskienė, etnologė, JAV lietuvių bendruomenės veikėja; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gruodžio 13 d., Vilnius.

Paauglystės iššūkiai mokykloje: mokytojo, gydytojo ir psichologo įžvalgosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Paauglystės iššūkiai mokykloje: mokytojo, gydytojo ir psichologo įžvalgos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Alina Martinkutė-Vorobej, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos psichologė, mokytoja; Ieva Dulinskaitė, Paramos vaikams centro psichologė; dr. Robertas Adomaitis, gydytojas urologas; Violeta Jonynienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gruodžio 13 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Kaip padėti vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Kaip padėti vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Gintarė Šatė, A. spektro mokyklų tinklo koordinatorė; Rasa Šavareikaitė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėja; Daina Valkerienė, VšĮ „Kitoks vaikas“ valdybos pirmininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gruodžio 17 d., Vilnius.
Filmavo Aurimas Pečkys, montavo Živilė Gapšienė.

Pagalba galimai smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikamsUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Smurto artimoje aplinkoje atpažinimas ir pagalba galimai smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems vaikams“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Nomeda Cibarauskienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro metodininkė; Vaida Stupurienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro Psichologijos skyriaus psichologė; Aurelija Zacharevičienė, Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gruodžio 10 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Mokyklų edukacinių erdvių geroji patirtis: sklaidos aspektasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklų edukacinių erdvių geroji patirtis: sklaidos aspektas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Silvija Kazakevičienė, Vilniaus Balsių progimnazijos mokytoja metodininkė; Renata Jonušauskienė, Vilniaus Balsių progimnazijos mokytoja metodininkė; Genovaitė Žiurinskienė, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos mokytoja metodininkė; Almantas Kulbis, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gruodžio 3 d., Vilnius.

Nauji mokslo metai: ką reikėtų žinoti apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Nauji mokslo metai: ką reikėtų žinoti apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Rima Mačiūnienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja; Rasa Povilanskienė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. lapkričio 27 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Lietuvių muzika: nuo modernizmo sugrįžimo iki mūsų dienųUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvių muzika: nuo modernizmo sugrįžimo iki mūsų dienų“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Antanas Kučinskas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. lapkričio 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Ričardas Ališauskas. Kodėl pažangos ataskaitos yra strategiškai svarbios?LR švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjo Ričardo Ališausko pranešimas „Kodėl pažangos ataskaitos yra strategiškai svarbios?“
Paroda „Mokykla 2018“.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. lapkričio 23 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimas ir pažanga 2017 m. Tendencijos ir įžvalgosUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimas ir pažanga 2017 m. Tendencijos ir įžvalgos“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja; Edita Gailiūtė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė; Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė; Jelizaveta Tumlovskaja, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. gruodžio 5 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Lietuvių muzikos modernėjimo pradžiaUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvių muzikos modernėjimo pradžia“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Antanas Kučinskas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. lapkričio 29 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Aktualios mokyklos pažangos kryptysViešoji ekpertų diskusija „Aktualios mokyklos pažangos kryptys“ vykusi forume „Mokyklos pažanga“. Diskusijoje dalyvavo Ričardas Ališauskas, LR švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų skyriaus vedėjas; Vaidas Bacys, Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius; dr. Ramutė Bruzgelevičienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos docentė; Virginija Kazakauskienė, Klaipėdos m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja; Natalija Kaunickienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos direktorė; Olivija Saranienė, Švietimo aprūpinimo centro metodininkė; Violeta Čiuldienė; Kauno Šančių mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas. Diskusiją moderavo Unė Kaunaitė, LR Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Švietimo aprūpinimo centras, Švietimo informacinių technologijų centras.
2018 m. gruodžio 4 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Emilija Alma Sakadolskienė. Mokykla gyvenimui ar darbo rinkai?Dr. Emilijos Almos Sakadolskienės, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų docentės, pranešimas „Mokykla gyvenimui ar darbo rinkai?“, skaitytas forume „Mokyklos pažanga“.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Švietimo aprūpinimo centras, Švietimo informacinių technologijų centras.
2018 m. gruodžio 4 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Gražvydas Kazakevičius. Kodėl Lietuvos mokyklos pasieks pažangos?LR švietimo ir mokslo viceministro Gražvydo Kazakevičiaus pranešimas „Kodėl Lietuvos mokyklos pasieks pažangos?“, skaitytas forume „Mokyklos pažanga“.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Švietimo aprūpinimo centras, Švietimo informacinių technologijų centras.
2018 m. gruodžio 4 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Algirdas Toliatas. Dvasingumas ir pažangaKunigo Algirdo Toliato pranešimas „Dvasingumas ir pažanga“, skaitytas forume „Mokyklos pažanga“.
LR švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Švietimo aprūpinimo centras, Švietimo informacinių technologijų centras.
2018 m. gruodžio 4 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

Ar sovietmečiu gyventi buvo nuobodu?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Ar sovietmečiu gyventi buvo nuobodu?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Tomas Vaiseta, Vilniaus universiteto Naujosios istorijos katedros lektorius; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė.
Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. lapkričio 22 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

XX a. amžiaus Lietuvos portretai: herojai, stebėtojai ir prašalaičiaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „XX a. amžiaus Lietuvos portretai: herojai, stebėtojai ir prašalaičiai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Ramutė Rachlevičiūtė, Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros docentė; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. lapkričio 21 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Kaip galime padėti mokiniams, kurie auga žalingai vartojančioje alkoholį aplinkoje?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Socialinė kampanija „Vaikystė šešėlyje“: kaip galime padėti mokiniams, kurie auga žalingai vartojančioje alkoholį aplinkoje?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Simona Bieliūnė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vyr. specialistė; Eglė Degutienė, asociacijos „Mentor Lietuva“ generalinė sekretorė; Jūratė Mikulskienė, Prano Mašioto pradinės mokyklos vadovė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. lapkričio 19 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Mokyklų įsivertinimas ir pažangaUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Mokyklų įsivertinimas ir pažanga“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Laima Gudaitė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų įsivertinimo skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. lapkričio 14 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Ričardas Doveika: „Išvaduokime mokytojo pašaukimą“Kunigo Ričardo Doveikos įkvepianti motyvacinė kalba respublikinėje konferencijoje „Noriu į mokyklą“.
Alytaus šv. Benedikto gimnazija, Ugdymo plėtotės centras, LR švietimo ir mokslo ministerija, „Lyderių laikas“, Mokyklų tobulinimo centras.
2018 m. spalio 29 d. Vilnius.
Filmavo Asta Morkūnienė, montavo Živilė Gapšienė.

„Jaunimo linijos“ ir knygos „Draugo laiškai“ pristatymasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Jaunimo linijos“ ir knygos „Draugo laiškai“ pristatymas“ vaizdo įrašas. Laidoje taip pat pristatyta bendra informacija apie 2018 m. „Knygų Kalėdų“ akciją. Transliacijoje dalyvavo Ingrida Grincevičiūtė, „Jaunimo linijos“ savanorė; Asta Morkūnienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. spalio 26 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Sovietmečio laikotarpio Lietuvos dailė ir jos kūrėjai, kūriniaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Sovietmečio laikotarpio Lietuvos dailė ir jos kūrėjai, kūriniai“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Ramutė Rachlevičiūtė, Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros docentė; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.
Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. spalio 23 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Mokyklų vadovų mentorystė: tikslas, principai, geroji patirtis, iššūkiai, galimybėsVaizdo įraše pristatoma mokyklų vadovų mentorystė, jos tikslas, principai, Vilniaus miesto savivaldybės geroji patirtis, iššūkiai, galimybės. Įžvalgomis dalijasi Vida Kamenskienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė; Albertas Lakštauskas, Vilniaus mero patarėjas; Jolanta Knyvienė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktorė, mentorė; Jurgita Nemanienė, Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktorė, ugdytinė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. spalio 30 d., Vilnius.
Parengė Živilė Gapšienė.

A. Ramanauskas-Vanagas – vieno rezistento istorijaUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „A. Ramanauskas-Vanagas – vieno rezistento istorija“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Arvydas Anušauskas, Lietuvos istorikas, publicistas, scenaristas, visuomenės bei politinis veikėjas; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė; Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos mokiniai.
Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. spalio 19 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

XXI amžiaus mokytojas. Kas jis?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „XXI amžiaus mokytojas. Kas jis?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo prof. dr. Vilija Salienė, VDU Švietimo akademijos kanclerė, doc. dr. Romualda Lazauskaitė, VDU Švietimo akademijos dėstytoja, Rasa Šavareikaitė, Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėja.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. lapkričio 18 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Gera mokykla tėvų akimisUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Gera mokykla tėvų akimis“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Evaldas Bakonis, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus vedėjas, dr. Svajonė Mikėnė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyriaus metodininkė, Jolanta Lipkevičienė Lietuvos tėvų forumo atstovė, Indrė Pavinkšnienė, Lietuvos tėvų forumo atstovė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. spalio 16 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Giedrius Vaidelis. Ugdymo turinio atnaujinimas: tendencijos ir iššūkiaiUgdymo plėtotės centro direktoriaus Giedriaus Vaidelio pranešimas „Ugdymo turinio atnaujinimas: tendencijos ir iššūkiai“. Projekto „Aukštaitijos ETNO kilimas“ seminaras Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų vaikų literatūros skyrių, Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos filialų ir Anykščių bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekininkams.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. spalio 16 d., Vilnius.

Lietuva Sovietų Sąjungoje ir nepriklausomybės atkūrimasUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuva Sovietų Sąjungoje ir nepriklausomybės atkūrimas“ vaizdo įrašas. Tai 6 (paskutinė) transliacijų ciklo „Lietuvos istorijos CV – ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai“ 3 dalis. Transliacijoje dalyvavo Karolis Zikaras, Lietuvos kariuomenės kanceliarijos, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Planavimo ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas; Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio metodininkė; prof. dr. Vygantas Vareikis, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Visos ciklo dalys:
Lietuvos istorijos CV. Ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai? (1 dalis)
Lietuvos istorijos probleminiai klausimai iki Liublino unijos (2 dalis)
Lietuvos istorija nuo Liublino unijos iki XVIII a. pabaigos (3 dalis)
Lietuvos valstybė pasaulio pokyčių aplinkoje XIX–XX a. pr. (4 dalis)
Tarpukario Lietuva ir partizaninis karas (5 dalis)
Lietuva Sovietų Sąjungoje ir nepriklausomybės atkūrimas (6 dalis)

Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. rugsėjo 9 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Ką siūlo UPC mokyklų vadovų kompetencijoms tobulinti?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Ką siūlo UPC mokyklų vadovų kompetencijoms tobulinti?“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Giedrius Vaidelis, Ugdymo plėtotės centro direktorius, Jolanta Knyvienė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktorė, Vida Kamenskienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė, Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. spalio 4 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Arminas Varanauskas. Vertinimo sistemos pokyčiaiLR švietimo ir mokslo ministro patarėjas Arminas Varanauskas dalijasi įžvalgomis apie vertinimo sistemos pokyčius.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. spalio 5 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

„ES programavimo savaitė 2018“ LietuvojeUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „ES programavimo savaitė 2018“ Lietuvoje“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Renata Danielienė, Informacinių technologijų instituto vykdančioji direktorė, Loreta Križinauskienė, asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė, Nacionalinės skaitmeninės koalicijos koordinatorė, Povilas Leonavičius, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkas.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. spalio 2 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Lietuviškų operų herojė – moterisUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuviškų operų herojė – moteris“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Virginija Apanavičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos katedros lektorė; Žydrė Jankevičienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė. Transliacijų ciklas „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. rugsėjo 28 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas Kaišiadorių r. savivaldybėjeKaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose. Patirtimi dalijasi Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Vidita Jonaitė ir vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė Audronė Petraškienė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. rugsėjo 25 d., Vilnius.
Parengė Alena Gerasimava.

2018–2019 m. m. brandos darbo vykdymas ir brandos darbo rengimo etapaiUgdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „2018–2019 m. m. brandos darbo vykdymas ir brandos darbo rengimo etapai. Praėjusių mokslo metų biologijos brandos darbų rengimo patirtis“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro metodininkė; Romas Darafėjus, Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos biologijos mokytojas ekspertas; Margarita Purlienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. rugsėjo 19 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Daugiau drąsos ir šviesos ugdymo procese. „Nepatogus kinas“Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Daugiau drąsos ir šviesos ugdymo procese. „Nepatogus kinas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo Simona Gaidytė, www.nepatogauskinoklase.lt programos vadovė, ir Rasa Jančiauskaitė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus metodininkė.
Apie nepatogaus kino klasę žiūrėkite „Mokytojo TV“ transliacijos „Nepatogus kinas į pagalbą mokytojui klasėje kalbėti jautriomis temomis“ vaizdo įrašą.

Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. rugsėjo 17 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

Integruota etikos ir tikybos pamoka. Kaip aukso taisyklė padeda pasirinkti?Tai integruota etikos ir tikybos pamoka, skirta pradinukų ugdymui. Joje remiamasi mokymo(si) metodu – raiška metaforomis, kuris skatina mokinių vaizduotę ir saviraišką. Kūrybingi palyginimai ir skirtingų dalykų sąsajos yra veiksmingi mokinių supratimo ir pasiekimų gerinimo būdai.
2018 m. rugsėjo 19, Vilnius.
Ugdymo plėtotės centras.
Parengė Alena Gerasimava.

Apie etatinį apmokėjimą išsamiai su teisininkais: ką turi žinoti mokyklų vadovai ir mokytojai?Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Apie etatinį apmokėjimą išsamiai su teisininkais: ką turi žinoti mokyklų vadovai ir mokytojai?“ transkripcija. Transliacijoje dalyvavo Aidas Aldakauskas, LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius, Jurgita Šerpatauskienė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Teisės skyriaus patarėja, Eglė Kurelaitytė, Vilniaus universiteto Teisės klinikos darbo teisės ekspertė, Miglė Žukauskaitė, Vilniaus universiteto Teisės klinikos direktorė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. rugpjūčio 29 d., Vilnius.


TINKAMAS INFORMAVIMAS APIE PASIKEITUSIAS DARBO SĄLYGAS
Klausimas. Ar turės kokią nors galią įteiktas įspėjimas apie darbo sutarties sąlygų pakeitimą, kuriame nėra nieko konkretaus apie etato krūvį, tačiau buvo reikalauta pasirašyti ir nurodyti, kad sutinku su pasikeitusiomis darbo sutarties sąlygomis?
Atsakymas. Ne, neturės. Darbo apmokėjimo sąlygos – būtinosios darbo sutarties sąlygos. Darbo kodeksas nustato specialią minėtų sąlygų keitimo tvarką, kai minėtos sąlygos gali būti keičiamos tik su darbuotojo sutikimu. Su darbo sąlygų keitimu darbuotojas turi teisę nesutikti (ypač, jei keičiasi darbo užmokesčio dydis ar darbo apimtis).

Klausimas. Ar turime pasirašyti tokius iš direktoriaus gautus raštus, kurie nėra detalizuotos pasikeitusios darbo sąlygos? Ar mūsų parašas ant tokio rašto reikš, kad sutinkame su šiame rašte išdėstytomis nuostatomis ir neapibrėžtomis darbo sąlygomis?
Atsakymas. Ne, neturite. Galite paprašyti darbdavio (raštu arba žodžiu), kad detalizuotų Jūsų darbo sąlygų pasikeitimus. Darbdavys privalo informuoti darbuotoją apie konkrečius darbo, darbo apmokėjimo sąlygų keitimus.Galima sutikti arba nesutikti tik su konkrečiais, darbdavio pranešime nurodytais pasikeitimais. Jei darbo sąlygos keičiamos dėl etatinio darbo apmokėjimo, darbdavio pranešime turėtų būti informacija pagal pavyzdinę formą. Jei darbo sutarties pakeitimas iš esmės skiriasi nuo informacijos, pateiktos pranešime apie darbo sąlygų keitimą, negalima laikyti, kad apie darbo sutarties pakeitimus buvo tinkamai pranešta.

Klausimas. Ar galime tokio rašto nepasirašyti, laukti detalaus savo darbo krūvio išdėstymo ir tik tada sutikti ar nesutikti su naujomis darbo sąlygomis? Kaip tinkamai darbdavys turi informuoti mokytojus apie pasikeitusias darbo sąlygas?
Atsakymas. Ne, galima sutikti arba nesutikti tik su konkrečiai apibrėžtomis sąlygomis. Galima ant tokio rašto išdėstyti prašymą detalizuoti sąlygas. Galima sutikti tik su konkrečiai nurodytomis sąlygomis. Darbdavys turėtų nurodyti, kas konkrečiai keičiama.

Klausimas. Ar mokytojai privalo pasirašyti sutikimą po mokytojams pateiktomis pasikeitusiomis darbo sąlygomis, kai tiksliai nežinoma, kiek bus skirta etatų mokyklai?
Atsakymas. Galima sutikti arba nesutikti su konkrečiais darbdavio pranešime nurodytais darbo sutarties pakeitimais.

Klausimas. Rašte apie pasikeitusias darbo sąlygas ir pasiūlyme apie pasikeitusį apmokėjimą nurodytas tik kontaktinių valandų skaičius, nėra pasirengimui ir mokyklos bendruomenei skirtų valandų skaičiaus. Ar teisėtas toks direktoriaus raštas?
Atsakymas. Taip, teisėtas.

Klausimas. Ar pranešimas privalo būti forminamas kaip siunčiamasis dokumentas? Jeigu ne, ar gali būti forminamas kaip vidaus trumpo saugojimo dokumentas?
Atsakymas. Gali būti forminamas kaip vidaus dokumentas.

Klausimas. Kaip elgtis su įspėjimu dėl pasikeitusių darbo sąlygų, jei darbuotojas turi nedarbingumo pažymėjimą? Tarifikuoti reikės nuo rugsėjo 1 dienos, o mokytojas negavęs pranešimo. Siųsti paštu?
Atsakymas. Pranešimą apie darbo sąlygų pasikeitimus nuo rugsėjo 1 d. įteikti darbuotojui grįžus iš nedarbingumo.

Klausimas. Pranešimai buvo išsiųsti elektroniniu paštu. Ar tai pažeidimas?.
Atsakymas. Pranešimai įteikiami raštu, gali būti siunčiami ir elektroniniu būdu. Darbuotojas privalo tikrinti elektroninį paštą.

DARBO SĄLYGŲ PASIKEITIMAS
Klausimas. Direktorius įteikė pranešimą apie darbo sąlygų keitimą. Ar teisėtai elgiasi mokyklos vadovybė, sumažindama mano darbo krūvį dvigubai ir mano pamokas atiduodama kitam mokytojui? Jeigu nesutiksiu dirbti tokiu krūviu, ar būsiu atleistas iš darbo pagal DK 57 str. 3 p.? Mokyklos vadovė primygtinai reikalauja pasirašyti pačios siūlomą mokytojo etatinio apmokėjimo variantą, deja, dažniausiai tai nevisas etatas, netenkinantis mokytojo dėl sumažėjusio darbo užmokesčio. Nepasirašius jo, grasinama atleisti iš darbo. Ar galima tokiu atveju nesutikti su direktorės siūlymu, vadovaujantis LR darbo kodekso 45 str. „Darbo sąlygų keitimas darbdavio iniciatyva“ ir 57 str. „Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės“?
Atsakymas. Darbo kodeksas būtinųjų darbo sąlygų keitimą leidžia tik su darbuotojo sutikimu. Ar norite toliau dirbti pakeistomis sąlygomis – sprendžiate jūs. Jūsų atsisakymas dirbti pakeistomis sąlygomis gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį su jumis. Etatinio darbo apmokėjimo įstatymas (2018 m. birželio 29 d.) nėra teisinis pagrindas mažinti jūsų krūvį. Gali būti, kad krūvis yra mažinamas dėl kitų priežasčių – mažėjančio mokinių skaičiaus ar dėl kitų priežasčių mažėjančios jūsų darbo funkcijų apimties. Jūsų darbo sutartyje esanti tarifikacijos nuostata kasmetinius darbo krūvio svyravimus leidžia. Nesutikus dirbti pakeistomis sąlygomis (pagal etatinį darbo apmokėjimą), darbo sutartis su jumis gali būti nutraukta pagal Darbo kodekso 57 straipsnį. Kilus abejonių dėl darbo sutarties nutraukimo teisėtumo, visas pažeistas savo teises galite ginti darbo ginčų komisijose. Pagal minėtą straipsnį, nutraukiant sutartį, jums priklausytų išeitinė išmoka – dviejų vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka arba pusės vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka (jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus).Taip pat galioja įspėjimo terminai. Pagal Darbo kodekso 57 straipsnį, darbo sutartis nutraukiama įspėjus darbuotoją prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus – prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų, ir darbuotojams, kurie augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, taip pat neįgaliems darbuotojams ir darbuotojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai.

NUOTOLINIS DARBAS
Klausimas. Ar būtina VISAS valandas dirbti mokykloje? Kaip teisiškai įvardyti darbo vidaus taisyklėse, kad nekontaktines valandas, nereikalaujančias tiesioginio bendravimo su tėvais / kolegomis / mokiniais ar administracija, mokytojas gali dirbi kitose erdvėse?Ar mokytojas pasiruošimo pamokoms ir bendruomeninei veiklai valandas turės praleisti mokykloje? Kol už tai nebuvo mokama, niekas to net nebandė reikalauti, o dabar jau girdime, kad tai etatas ir privaloma visą dieną praleisti mokykloje. Ar gerai suprantu, kad mokytojai darbo grafiką turi turėti pagal turimą val. skaičių (jei etatas – 36 val., tai per dieną – 7 val. 12 min.)? Kaip suprantu, tai darbas darbo vietoje (mokykloje), o jei mokytojas pageidauja tam tikras darbo funkcijas atlikti kitur, dėl šio darbo ir darbo laiko turi būti pasirašytas susitarimas dėl nuotolinio darbo ir jis turi teikti prašymą?
Atsakymas. Etatinis darbo užmokesčio skaičiavimas niekaip nekeičia darbo organizavimo tvarkos. Kaip anksčiau, taip ir dabar, darbą organizuoja darbdavys. Darbdavys turi teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek jo daliai, o darbuotojas paklūsta darbdavio nurodymams ar darbovietėje galiojančiai tvarkai, todėl darbdavys sprendžia, kur darbuotojas atliks savo darbo funkcijas, taisys mokinių darbus ir t. t. Tačiau Darbo kodeksas leidžia darbdavio ir darbuotojo susitarimus dėl darbo organizavimo sąlygų. Sudarant darbo sutartį arba ją sudarius, galima sudaryti ir kitus susitarimus, kurie sukonkretina darbo teisės normas arba įtvirtina joms neprieštaraujantį darbo sutarties šalių susitarimą dėl darbo. Neprivaloma sudaryti tokių susitarimų, tačiau, juos sudarius, minėti susitarimai tampa privalomi darbo sutarties šalims. Vienas iš tokių susitarimų – susitarimas dėl nuotolinio darbo.

Klausimas. Manau, susitarimai dėl nuotolinio darbo vidaus dokumentuose gali būti aprašyti tik bendrai, nes su kiekvienu darbuotoju tai reikia spręsti individualiai. Juk jei atsitiks namuose nelaimingas atsitikimas – ar tai bus laikoma nelaimingu atsitikimu darbe? Kaip tuomet būtų sprendžiami teisiniai aspektai?
Atsakymas. Toks susitarimas gali būti sudaromas:
i) jį įtraukiant į darbo sutartį;
ii) sudarant raštu su kiekvienu darbuotoju atskirai.
Skiriant dirbti nuotoliniu būdu, raštu nustatomi darbo vietos reikalavimai (jeigu tokie keliami), darbui suteikiamos naudoti darbo priemonės, aprūpinimo jomis tvarka, naudojimosi darbo priemonėmis taisyklės, taip pat nurodomas darbovietės padalinys, skyrius ar atsakingas asmuo, kuriam darbuotojas turi atsiskaityti už atliktą darbą darbdavio nustatyta tvarka. Taip pat svarbu susitarti, kaip darbuotojui dirbant nuotoliniu būdu bus kompensuojamos papildomos išlaidos, susijusios su jo darbu, darbo priemonių įsigijimu, įsirengimui ir naudojimu. Kompensacijos dydį ir mokėjimo sąlygas darbo sutarties šalys nustato susitarimu. Nesusitarus, kad minėtos išlaidos kompensuojamos nebus, jos privalės būti kompensuotos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

Klausimas. Ar sutarus dėl darbo kitoje vietoje (ne darbo vietoje) turi būti fiksuojamos konkrečios darbo valandos ir patvirtintas darbo nuotoliniu būdu grafikas? Ir kaip tai koreliuoja su darbuotojo sauga – nelaimingų atsitikimų ir kt. atveju? Jeigu nuotolinio darbo nereikia rodyti darbo grafike, kaip tuomet jis fiksuojamas apskaitos žiniaraštyje?
Atsakymas. Darbdavys nustato tvarką, pagal kurią darbuotojas apskaito savo nuotoliniu būdu dirbtą darbo laiką, informuoja darbuotojus apie minimalius ir maksimalius darbo ir poilsio laiko reikalavimus, tačiau darbuotojas darbo laiką skirsto savo nuožiūra. Darbdavys gali nustatyti atvejus ar tam tikrą laiką, kada darbuotojas net ir nuotolinio darbo atlikimo metu visgi privalėtų būti savo darbo vietoje (pvz., dalyvauti posėdžiuose, susirinkimuose) ar būti darbdavio pasiekiamas telekomunikacijos priemonėmis.
Šie klausimai gali būti įtraukiami į kiekvieno susitarimo turinį arba nustatomi vidiniu mokyklos teisės aktu (pavyzdžiui, nuotolinio darbo vykdymo tvarką ir sąlygas nustato „Įsakymas dėl mokytojų nuotolinio darbo“). Tuomet nuoroda į minėtą įsakymą įtraukiama į su darbuotoju sudaromą susitarimą arba darbo sutartį bei minėto įsakymo kopija įteikiama darbuotojui.

DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS
Klausimas. Ar skirstydama mokytojams darbo krūvį administracija pirmiausia turėtų skirti etatus dirbantiems pagal neterminuotą darbo sutartį pedagogams ir tik esant laisvų valandų siūlyti jas dirbantiems laikinai?
Atsakymas. Darbo kodekso 70 straipsnis draudžia diskriminuoti darbuotojus, dirbančius pagal terminuotą darbo sutartį. Pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams negali būti sudaromos mažiau palankios darbo sąlygos, įskaitant darbo apmokėjimą, negu darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotą darbo sutartį ir atliekantiems tą pačią ar panašią pagal kvalifikaciją ar gebėjimus darbo funkciją. Vienodos darbo sąlygos turi būti sudaromos visiems pedagogams, nepriklausomai nuo jų darbo sutarties rūšies.

DĖL ATSAKYMŲ Į DAŽNAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS
Kiekvienai metais prieš rugsėjį ir rugsėjo pradžioje Švietimo ir mokslo ministerija sulaukia nemažai klausimų, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių kai kurie jų pasikartoja pakankamai dažnai, todėl manome, kad šie klausimai ir atsakymai į juos, problematikos komentarai gali būti aktualūs ir platesniam ratui.

Klausimas. Kaip reglamentuojama judesio korekcijos mokytojo pareigybė? Kokios šios pareigybės asmenų darbo normos?
Atsakymas. Kineziterapija – gydymas judesiu. Dauguma specialistų, įgijusių kineziterapeuto kvalifikaciją, dirba sveikatos priežiūros (fizinės reabilitacijos) paslaugas teikiančiose įstaigose. Kai kurie dirba švietimo įstaigose su judesio ir padėties sutrikimų turinčiais vaikais, kuriems gydytojų rekomenduota gydomoji kūno kultūra / gydomoji gimnastika / judesio korekcija. Šie specialistai mokiniams teikia pagalbą, kurią galima vadinti „kita pagalba“, nes ji Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme neminima ir jos teikimo nereglamentuoja teisės aktai.
Šią kvalifikaciją įgijusių specialistų, dirbančių švietime, pareigybė vadinama judesio korekcijos mokytojas (pedagogas). Ji įrašyta į Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1407 „Dėl Pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Pareigybių sąrašas).
Daugelis šių specialistų įgiję ne tik kineziterapeuto, bet ir pedagogo kvalifikaciją, tačiau reikalavimus judesio korekcijos mokytojo (pedagogo) kvalifikacijai nustato švietimo įstaigos vadovas (įstaigos lygmeniu), jie įrašomi darbuotojo pareigybės aprašyme.
Judesio korekcijos mokytojo (pedagogo) savaitės darbo norma 40 valandų. Todėl, jeigu specialistui tarnybinis atlyginimas yra nustatytas už 26 valandas per savaitę (iš jų 24 valandos skiriamos tiesioginiam darbui su vaikais), vadovams siūlome šiam specialistui numatyti ir nekontaktinių darbo valandų (pvz., vaikų tėvams, globėjams/rūpintojams, pedagogams konsultuoti). Ši darbo apimtis turėtų būti prilyginta 0,65 etato darbo krūviui, atlyginimas mokamas ne mažesnis nei ligi šiol – algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal Įstatymo 5 priedo 7 skyrių. Šis specialistas turi teisę į pailgintas atostogas.

Klausimas. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimuose (2018 m. birželio 28) nebeliko auklėtojo pareigybės, bet atsirado mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programas. Ar reikia keisti auklėtojams darbo sutartis?
Atsakymas. Dar 2011 m. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijoje įteisinta mokytojo sąvoka. Mokytojas buvo apibrėžtas kaip asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo švietimo programas. Ši sąvoka nuosekliai vartojama visame Švietimo įstatyme. 48 straipsnyje Teisė dirbti mokytoju niekur nebeatsiranda „auklėtojo“ sąvoka ar terminas. Taigi Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme nuosekliai vartojama ta pati sąvoka, kuri vartojama ir Švietimo įstatyme. Sąvoka „auklėtojas“ kol kas vartojama Pareigybių sąraše, tačiau ir šis oficialus dokumentas turėtų būti taip pat pakoreguotas.
Bendras sutarimas, kodėl atsisakoma „auklėtojo“ sąvokos ir nuosekliai pereinama prie „ikimokyklinio ugdymo mokytojas“, atspindi pačių funkcijų ir pareigybės esmę – šios pareigybės asmenys ugdo mokinius. Tačiau jei darbo sutartyse su ikimokyklinio ugdymo mokytojais vis dar yra įrašyta pareigybė „auklėtojas“, kol kas nėra problema ir vien todėl forsuoti ir keisti darbo sutarčių nebūtina.

Klausimas. Yra mokyklų, kuriose yra pareigybė „neformaliojo ugdymo organizatorius“. Perėjus prie etatinio mokytojų darbo apmokėjimo, iš kurios „kišenės“ turėtų būti mokamas atlyginimas šiai pareigybei?
Atsakymas. Neformaliojo ugdymo organizatoriaus pareigybė dažniausiai buvo steigiama ten, kur dėl nedidelio mokinių skaičiaus mokykloje negalėjo būti finansuojamas pavaduotojo ugdymui (neformaliajam švietimui) etatas. Taigi natūralu, kad organizacinės funkcijos turėtų būti finansuojamos iš mokyklos valdymui skirtų lėšų. Jeigu lėšų nepakanka, ši funkcija galėtų būti vėl grąžinta pavaduotojui ugdymui (iš pavaduotojo ugdymui etato išimtos anksčiau privalomos 5 kontaktinės valandos) arba, esant poreikiui ir galimybei (pageidavimui), išdalyta / perduota mokytojams (-ui). Jei funkcija būtų išdalijama / perduota mokytojams, ji gali būti finansuojama iš III „kišenės“.

Vyta Šiugždinienė, Daiva Sabaliauskienė. Sėkminga pagalba – mokymosi sėkmėVytos Šiugždinienės, Alytaus Putinų gimnazijos direktorės pavaduotojos, ir Daivos Sabaliauskienės, Alytaus Putinų gimnazijos direktorės, pranešimas „Sėkminga pagalba – mokymosi sėkmė“, skaitytas viešojoje konsultacijoje „Kaip užtikrinti veiksmingesnę mokymosi pagalbą?“
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. birželio 14 d., Alytus.
Filmavo Donata Šablinienė, montavo Živilė Gapšienė.