Kaunas Domas. Kristijono Donelaičio asmeninė biblioteka: rekonstrukcijos...Prof. habil. dr. Domo Kauno (Vilniaus universitetas, Lietuva) pranešimas „Kristijono Donelaičio asmeninė biblioteka: rekonstrukcijos bandymas“, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Kristijono Donelaičio epochos knygos kultūra daugiatautėje Prūsijos visuomenėje“. Vilniaus universitetas. Lietuvos mokslų akademija. 2014 m. rugsėjo 25–26 d., Vilnius. Parengė Živilė Gapšienė.

0 komentarai (-ų):