Ilgalaikės stažuotės. Kaip pažiūrėti į mokytojo darbą iš šalies?


Ugdymo plėtotės centras vykdo Pedagogų kvalifikavimo tobulinimui skirtus projektus, kurių metu išbandomos inovatyvios kvalifikacijos tobulinimo formos. Šiais mokslo metais 100 lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų 3 mėn mainosi mokyklomis su tautinių mažumų mokyklomis. Tokios stažuotės tikslas – padėti mokytojams, kurie dirba skirtingų tautų mokyklose, parengti mokinius lietuvių kalbos brandos egzaminui ir pasiekti gerų rezultatų.
Filmą kūrė: UAB Mokomieji filmai
info@mokomiejifilmai.lt
https://www.facebook.com/mokomiejifilmai

0 komentarai (-ų):