Ilgalaikės stažuotės. Stažuočių nauda man


Šiais mokslo metais 100 lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų dalyvauja 3 mėnesių trukmės stažuotėse – mokytojais keičiasi lietuviškos ir tautinių mažumų mokyklos. Tautinių mažumų mokyklų abiturientai dabar laiko tokį patį lietuvių kalbos egzaminą kaip ir gimtosios lietuvių kalbos egzaminas lietuviškose mokyklose, todėl šios stažuotės labai vertingos rengiantis valstybiniam lietuvių kalbos egzaminui.
Per stažuotes vyksta labai įvairios veiklos, ne tik stebimos pamokos. Stažuotojas dalyvauja metodinėse grupėse, apskritųjų stalų diskusijose, susitikimuose su mokiniais, susirinkimuose. Taip stažuotojas gyvai susipažįsta su kitos mokyklos kultūra ir ugdymo metodais.

0 komentarai (-ų):