Apie mus

Mokytojo TV –  virtuali erdvė, kur visi švietimo sistemos dalyviai – mokytojai, mokiniai, tėvai, bibliotekininkai, švietimo specialistai – ras sau vertingos vaizdo informacijos aktualiomis švietimo temomis.

Kviečiame žiūrėti tiesiogines vaizdo transliacijas internetu švietimo bendruomenei aktualiomis temomis, pateikti savo įžvalgas ar užduoti klausimus transliacijų dalyviams.

Tiesioginių vaizdo transliacijų tinklelyje rasite planuojamas transliacijas ir trumpas jų anotacijas. Maloniai kviečiame iš anksto siųsti klausimus atsakingam už transliaciją asmeniui.

Pasiūlymus ir pageidavimus dėl tiesioginių transliacijų prašome siųsti el. paštu MokytojoTV@upc.smm.lt.

Šioje svetainėje skelbiama visa svarbiausia Nacionalinės švietimo agentūros vaizdo medžiaga. Čia rasite projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas) metu sukurtą vaizdo medžiagą: mokomuosius filmus, animuotus pristatymus, reportažus.

Taip pat čia skelbiami projekto „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ metu sukurtos „Virtualios edukacinės bibliotekos“ vaizdo įrašai: konferencijos, seminarai, paskaitos, vaizdo pamokos, interviu, pokalbiai, kūrybinės serijos, vaizdo įrašai su lietuviškais subtitrais, savanorių įrašai.Teachers TV is a virtual space where all the participants of the education system – teachers, students, parents, librarians, education specialists – will find a valuable video information on relevant educational topics.

We invite you to watch live streaming videos online on educational topics. You are welcome to express your opinion or ask questions to lecturers. In the live streaming schedule you will find the planned broadcasts and their short annotations. You are welcome to send your questions in advance to the responsible person for the broadcast. If you have suggestions or requests for live broadcasts, please send an e-mail MokytojoTV@upc.smm.lt.

Teachers TV provides all the basic videos of National Education Agency. There you will find during different projects created videos: educational films, animated presentations, reports, conferences, seminars, lectures, video lessons, interviews, discussions, creative series, subtitle videos, volunteers clips.


Nacionalinė švietimo agentūra
M. Katkaus g. 44, 09217 Vilnius
tel. (8 5) 275 2362
faks. (8 5) 272 4315
MokytojoTV@upc.smm.ltSvetainę administruoja Živilė Gapšienė, Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio sklaidos skyriaus metodininkėė,
tel. +370 5 2772181, el. p. zivile.gapsiene@upc.smm.lt.